Braspenning Social WorksLet's work together!
 

Schilder 1.

De functie Schilder 1 komt voor in alle typen schilder- en onderhoudsbedrijven, zowel grote als kleine.
De Schilder 1 werkt altijd samen met een ervaren schilder en volgt diens aanwijzingen. Hij ontvangt
gedetailleerde werkopdrachten en instructies (tot op handelingsniveau). Nadruk van de functie ligt op de uitvoerende handelingen van het schilderwerk en van aanverwante werkzaamheden zoals eenvoudige houtrotreparatie, glaszetwerk of behangen.


Vereisten voor certificaten.

 • Basistraining veiligheid (VCA of VCA/VOL)


Resultaat.

 • Je weet de ondergrond zodanig voor te bewerken, dat risico's voor hechting en aantasting van de
 • aan te brengen grond- en verflagen zo klein mogelijk zijn;
 • Je weet objecten geschikt te maken voor afwerking, rekening houdend met de dekkendheid van
 • de verflagen;
 • Je weet objecten zodanig af te werken, dat wordt voldaan aan instructies;
 • Je weet klein behang- en glaszetwerk en eenvoudige houtrotreparaties te verrichten. Voorkomt
 • beschadigingen aan naastgelegen objecten;
 • Je weet materialen, gereedschappen en afval aan en af te voeren;
 • Je weet gereedschappen zodanig te onderhouden dat deze goed bruikbaar zijn;
 • Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk;
 • Je ontvangt na succesvol afronden van de opleiding het certificaat Schilder 1.Doelgroep.

Je bent gemotiveerd om te werken aan jouw eigen ontwikkeling


Opleidingsduur.

20 dagen

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn