Braspenning Social WorksLet's work together!
 

MAG-Lassen (135/136/138).

MAG lassen behoort tot elektrisch booglassen en staat voor ‘Metal Active Gas’. Bij het lasproces wordt mechanisch een draad aangevoerd. Het smeltbad wordt bij MAG-lassen afgeschermd van de omgevingslucht door een aangevoerd beschermgas. Dit is een mengsel van argon (Ar) met koolstofdioxide (COC). Deze vorm van lassen is een van de meest toegepaste lastechniek in productieomgevingen.


Vereisten voor certificatie.

Basistraining veiligheid (VCA of VCA/VOL of soortgelijke opleiding)


Resultaat.

Niveau 1:

De kandidaat kan:

 • een werkstuk of werkstukken volgens verstrekte tekening samenstellen en hechten
 • te lassen constructiedelen ten opzichte van elkaar fixeren door hechten in de juiste volgorde en richting
 • onderbroken) hoeklassen maken in staaf-, plaat-, profiel- en buismaterialen van ongelegeerde staalsoorten en in
 • samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de posities PA en PB, dikte 2 - 10 mm
 • I-lassen maken in de positie PA door twee-zijdige uitvoering, dikte 3 – 6 mm
 • onder de hand (PA) laswerk uitvoeren in de vorm van opdikkingen
 • buitenhoeklassen met of zonder doorlassing maken in de positie PA, dikte 3 – 10 mm
 • uitvoeren volgens kwaliteitseisen:
 1. hechtlassen op de juiste plaats
 2. juiste hechtvolgorde/minimale krimpvervorming
 3. haaksheid ≥ 1 mm per 100 mm
 4. vlakheid ≤ 1 mm per 100 mm
 • door hem uitgevoerde lasverbindingen beoordelen op de punten hiervoor in dit bijlage genoemd voor zover het visueel onderzoek en door meten betreft.


Niveau 2:

De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij niveau 1 en verder:
De kandidaat kan:

 • onderbroken) binnenhoeklassen maken in staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal van ongelegeerde staalsoorten en in samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de posities PA, PB, PC, PD, PF, PG, dikte 2 – 10 mm
 • I-lassen maken in de posities PA-PC- en PG door twee-zijdige uitvoering, dikte 2 – 6 mm
 • V-lassen maken in open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in de posities PA en PF, dikte 4 – 12 mm
 • buitenhoeklassen met of zonder doorlassing maken in de posities PC, PD en PF, dikte 3 – 10 mm


Niveau 3:

De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij niveau 2 en verder:

De kandidaat kan:

 • (onderbroken) binnenhoeklassen maken in staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal van ongelegeerde staalsoorten en in samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de posities PA, PB, PC, PD, PF en PG, dikte 2  10 mm
 • I-lassen maken in de posities PA-PC- en PG door één- en tweezijdige uitvoering, dikte 2 – 6 mm
 • V-lassen maken in open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in de posities PA, PF en PG, dikte 4 – 12 mm
 • buitenhoeklassen met of zonder doorlassing maken in de posities PA, PB, PC, PF en PG, dikte 3-10 mm;

 


Doelgroep.

Je bent gemotiveerd om te werken aan jouw eigen ontwikkeling in de lastechnieken die worden toegepast in productieomgevingen. 


Duur.

60 dagen (12 weken)E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn