Braspenning Social WorksLet's work together!
 

HD Wassen & Hydrojetten.

Doelgroep.

Medewerkers die uitsluitend handmatige HD-werkzaamheden uitvoeren (niet zijnde het werken met een kruipslang) en als zodanig HD-spuitgereedschap bedienen. Het betreft hier:

 • Een spuitpistool
 • Een (handbediende) wand- of vloerreiniger
 • een rioolslang met trekkende spuitkop

 


Vereisten voor certificatie.

 • Basistraining veiligheid (VCA of VCA/VOL of soortgelijke opleiding)
 • Metaalconservering Niveau 1 deelcertificaat Powertool Cleaning (of soortgelijke opleiding)


Eind- en toetstermen.
In de door de SIR opgestelde eind- en toetstermen worden de minimumdoelen en -eisen op het vlak van kennis, begrip en vaardigheden (toepassen) beschreven.

Download hier de eind- en toetstermen die van toepassing zijn op deze opleiding

Training, toetsing en certificering.

 • Het betreft hier een praktijkgerichte training voor het werken met spuitgereedschap en rioolslang. Buiten de algemene kennis, wordt de medewerker geïnstrueerd en getraind in het toepassen van de veiligheidsaspecten ten aanzien van het handmatig HD-reinigen.
 • De duur van de initiële training bedraagt tenminste 3 dagdelen (3 x 4 = 12 uur) SIR HDS.
 • Het examen wordt afgenomen door een SIR-examinator onder toezicht van een SIR-gecommitteerde. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd verstrekt de SIR het certificaat Hogedrukspuiter (HDS).Verantwoordelijkheid.

Het certificaat is een startkwalificatie. Dit houdt in dat de medewerker opgeleid is in de basisbeginselen van het veilig werken met HD-spuitgereedschap. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de medewerker te instrueren en verder te begeleiden. Het doel hiervan is dat de medewerker over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zelfstandig de HD-werkzaamheden uit te kunnen voeren met het HD-spuitgereedschap dat binnen het bedrijf wordt ingezet.


Geldigheid.

 • De certificatie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De werkgever heeft daarbij als plicht, als daar aanleiding toe is, de gebruiker aanvullend te trainen.
 • Verlenging certificatie
 • De duur van de herhalingstraining (voor verlenging van de certificering) bedraagt tenminste 2 dagdelen (2 x 4 = 8 uur).


Op de website van de SIR staat het examenreglement waarin alle informatie is opgenomen omtrent:

 • Examens;
 • Toelatingseisen;
 • Certificeringen.


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn