Braspenning Social WorksLet's work together!
 


B-methode.   

Wij hebben jarenlange ervaring met opleiden van verschillende doelgroepen in de praktijk. Wij halen de prikkel uit de mogelijkheden van de deelnemer. Direct al in het eerste contactmoment ervaar je onze kracht: onze persoonlijke interesse. Wij doen er alles aan om jouw talent verder te ontwikkelen en dat stopt niet op de laatste trainingsdag. Je kunt op ons rekenen voor, tijdens en na jouw ontwikkeltraject.


Ervaring.

Ons ervaren team ziet erop toe dat de kwaliteit van onze opleidingen wordt gewaarborgd. Door de focus te leggen op de mogelijkheden van de deelnemer, wordt het maximale uit de deelnemer gehaald.

Kwaliteit.

Ons team bestaat uit vakbekwame en gemotiveerde werknemers die er eer in scheppen om te voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen die wij aan onszelf opleggen. 

Onze belofte.

Braspenning Social Works zal er alles aan doen om jouw opleiding te laten slagen. Daarnaast wordt door ons een baangarantie verleend bij het succesvol afronden van de opleiding. 


Bij Braspenning Social Works kunnen wij ons goed aanpassen aan de situatie van de deelnemers. We hebben op verschillende factoren een raakvlak en ons uitgangspunt bij de doelgroepen is dat wij denken in kansen en mogelijkheden in plaats van belemmeringen en tekortkomingen. Op die manier hebben wij bijgedragen aan een positieve ontwikkeling bij verschillende doelgroepen:

 

 

Uitkeringsgerechtigden. 

Langdurige werklozen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Onze doelstelling is om deze inwoners te helpen aan een baan en/of opleiding.

Reclassering.

Ex gedetineerden met een uitkering activeren door middel van een traject, vrijwilligerswerk, opleiding, werk en/of andere vorm van participatie.

Jongerenpunten.

Uitkeringsgerechtigden die tussen de leeftijdscategorie van 17 t/m 27 jaar behoren en die moeten worden geholpen aan een traject op maat.

 

Statushouders.

Inwoners van verschillende gemeenten die zijn gevlucht uit land van herkomst om hier hun toekomst op te bouwen. Onze doelstelling bij deze doelgroep is om hun taalniveau op te schroeven en een passende opleiding en/of baan te vinden.

Dak & Thuisloos.

Inwoners van verschillende gemeenten die een daklozen uitkering ontvangen. Onze doelstelling bij deze inwoners is om hun huidige situatie te veranderen. Denk hierbij aan schuldhulp inschakelen, administratie op orde brengen, tijdelijke woonplekken arrangeren.

Vroege Schoolverlaters.

Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Mensen zonder een startkwalificatie hebben ook hogere zorgkosten. Schooluitval en voortijdig schoolverlaten (vsv) zijn niet alleen nadelig voor de jeugdige zelf, maar ook voor de samenleving.


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn